سیتی سنتر اصفهان ، اصفهان، اتوبان شهید دستجردی، روبروی ورودی جنوبی سپاهان شهر، مجتمع تجاری سیتی سنتر، طبقه اول.
مرکز خرید سانا ، اندرزگو، بعد از خیابان علوی، مرکز خرید سانا، طبقه اول .